Upravit stránku

POPIS VÝROBKU

Základním prvkem protihlukové stěny jsou žb. panely tl. 130mm opatřené z lícové strany dřevocementovými tvárnicemi MFC Akutik 010 o rozměru 500x250mm v tl. 130mm. Panely se zasouvají do nosných ocelových sloupků HEA/HEB 160 nedo do žb. sloupů typu H do max. výšky 5000mm. Do vodorovné spáry se vkládá plastový pásek 70/15 mm. Modulová vzdálenost sloupků je 4000mm.

V případě jakýchkoliv informací o těchto produktech se obrattě na vedoucího závodu PREFA p. Jiřího Kunce tel.: 495 846 102, mobil: 605 167 509