Upravit stránku

POPIS VÝROBKU

Základním prvkem protihlukové stěny jsou žb. panely tl. 130mm opatřené z lícové strany dřevocementovými tvárnicemi MFC Akutik 010 o rozměru 500x250mm v tl. 130mm. Panely se zasouvají do nosných ocelových sloupků HEA/HEB 160 nedo do žb. sloupů typu H do max. výšky 5000mm. Do vodorovné spáry se vkládá plastový pásek 70/15 mm. Modulová vzdálenost sloupků je 4000mm.

V případě jakýchkoliv informací o těchto produktech se obrattě na vedoucího závodu PREFA p. Michala Bílka tel.: 495 703 827, mobil: 604 645 313