Organizační složka v Polsku

Jako většina dynamicky se rozvíjejících společností i společnost M – SILNICE a.s. hledala možnost rozšíření svého působení a to i za hranicemi České republiky. Polský stavební trh se vzhledem k blízkosti zázemí v České republice jevil jako logický směr expanze. V roce 2011 byla proto založena Organizační složka v Polsku se sídlem ve Wroclawi. Po získání zakázky obchvatu města Jastrzebie Zdroj, byla organizační složka přestěhována do města Jastrzebie Zdroj. V současné době je sídlem org. složky v Polsku město Poznań. Během svého působení zrealizovala zajímavé zakázky hlavně na území Slezského, ale také Dolnoslezského vojvodství. Mezi časté investory patří Zarzad drogy Wojewodskich w Katowicích, Dolnoslaskie Sluzba drogu i koleje ve Wroclavi, Generální Dyrekcia droga Krajowa i Autostrade, město Rybnik, Katowice, Cieszyn, Jastrzebie Zdroj a mnoho městských a krajských institucí.

První významnou zakázkou v Polsku byla realizace obchvatu města Jastrzebie Zdroj. Realizační tým si úspěšně poradil se složitým projektem, který byl budován na poddolovaném území a zároveň získal mnoho důležitých kontaktů a zkušeností s polským stavebním trhem. Další zkušenost se složitými geologickými podmínkami na poddolovaném území čekala na obchvatu města Pawlowice, kde byl investorem ZDW Katowice. V tomto období se společnost M – SILNICE a.s. prostřednictvím organizační složky zaměřila hlavně na působení v Slezském vojvodství. Příkladem zde realizovaných zakázek je: Rekonstrukce ulic v Cieszynie, Pszczynie, Rybniku a mnoho jiných staveb. Dále společnost působí i v Dolnoslezském vojvodství, ve kterém byly již na začátku působení na polském trhu realizovány zakázky ve Walbrzychu, Strzeline a Dzierzoniówe. Další velkou zkušeností bylo získání a realizace obchvatu města Dzierzoniów, který je realizován v režimu žlutého FIDICu tzv. vyprojektuj a buduj.

Firma se dynamicky rozšiřuje, což vede k personálnímu rozšíření a z toho vyplývající změnu sídla do nových větších prostor.

Vlastní kapacity na pokládku asfaltových směsí poukázaly na stabilitu a zájem pokračovat a nadále rozšiřovat organizační složku v Polsku. Organizační složka realizuje větší zakázky, ale neopouští ani trh menších zakázek pro obce a města, naopak působení na tomto segmentu trhu posiluje. Aktuálně stabilitu na delší období nabízejí zakázky ve Wisle na DW942 a v Katowicích na DK81.

Cílem organizační složky resp. společnosti M – SILNICE a.s. je neustále se zlepšovat a pomocí schopných a s chutí pracujících zaměstnanců šířit dobré jméno naší dlouholeté společnosti i za hranicemi České republiky.


M – SILNICE SK s.r.o.

predstavuje dynamicky sa rozvíjajúcu spoločnosť pôsobiacu na slovenskom stavebnom trhu predovšetkým v oblasti cestného a mostného staviteľstva. Spoločnosť vznikla v roku 2007  ako 100%-ná dcérska spoločnosť materskej spoločnosti M – SILNICE a.s., tradičného zhotoviteľa dopravných stavieb v Českej republike, jednej z najväčších stavebných spoločností s rýdzo českým kapitálom.

Zameraním spoločnosti M – SILNICE SK s.r.o. je realizácia dopravných stavieb predovšetkým charakteru cestného a mostného staviteľstva – pozemné komunikácie, diaľnice, cesty, mosty malých a stredných rozpätí, súvisiace inžinierske siete (kanalizácia, vodovod). Svoje aktivity spoločnosť smeruje rovnako do oblasti vodohospodárskych, ekologických a pozemných stavieb.

Spoločnosť M – SILNICE SK sa úspešne etabluje na slovenskom stavebnom trhu, pričom nadväzuje na bohaté viac než 65-ročné skúsenosti materskej spoločnosti, ktoré sa snaží uplatniť a rozvíjať s využitím svojich odborných a technických kapacít v spojení s progresívnym domácim personálnym zázemím.

Sídlo spoločnosti je v meste Žilina, v dôležitom prirodzenom spoločensko-hospodárskom centre severozápadného Slovenska, strategickej križovatke dopravných multimodálnych koridorov európskeho významu, zaznamenajúce veľký stavebný rozvoj predovšetkým v oblasti inžinierskych stavieb a budovanej nadradenej siete dopravnej infraštruktúry.

Spoločnosť M – SILNICE SK s.r.o. sa svojím dynamickým rozvojom úspešne zaradila  medzi domáce a nadnárodné spoločnosti pôsobiace na Slovensku v oblasti dopravného staviteľstva. Svojimi pozitívnymi aktivitami tak v domácom slovenskom prostredí úspešne rozvíja a upevňuje profesionálne meno založené na tradícii, uznávanej kvalite a rešpekte materskej spoločnosti.

 

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti