Upravit stránku

Organizační složka v Polsku

Jako většina dynamicky se rozvíjejících společností i společnost M – SILNICE a.s. hledala možnost rozšíření svého působení a to i za hranicemi České republiky. Polský stavební trh se vzhledem k blízkosti zázemí v České republice jevil jako logický směr expanze. V roce 2011 byla proto založena Organizační složka v Polsku se sídlem ve Wroclawi. Po získání zakázky obchvatu města Jastrzebie Zdroj, byla organizační složka přestěhována do města Jastrzebie Zdroj, kde působí dodnes. Během svého působení zrealizovala zajímavé zakázky hlavně na území Slezského, ale také Dolnoslezského vojvodství. Mezi časté investory patří Zarzad drogy Wojewodskich w Katowicích, Dolnoslaskie Sluzba drogu i koleje ve Wroclavi, Generální Dyrekcia droga Krajowa i Autostrade, město Rybnik, Katowice, Cieszyn, Jastrzebie Zdroj a mnoho městských a krajských institucí.

První významnou zakázkou v Polsku byla realizace obchvatu města Jastrzebie Zdroj. Realizační tým si úspěšně poradil se složitým projektem, který byl budován na poddolovaném území a zároveň získal mnoho důležitých kontaktů a zkušeností s polským stavebním trhem. Další zkušenost se složitými geologickými podmínkami na poddolovaném území čekala na obchvatu města Pawlowice, kde byl investorem ZDW Katowice. V tomto období se společnost M – SILNICE a.s. prostřednictvím organizační složky zaměřila hlavně na působení v Slezském vojvodství. Příkladem zde realizovaných zakázek je: Rekonstrukce ulic v Cieszynie, Pszczynie, Rybniku a mnoho jiných staveb. Dále společnost působí i v Dolnoslezském vojvodství, ve kterém byly již na začátku působení na polském trhu realizovány zakázky ve Walbrzychu, Strzeline a Dzierzoniówe. Další velkou zkušeností bylo získání a realizace obchvatu města Dzierzoniów, který je realizován v režimu žlutého FIDICu tzv. vyprojektuj a buduj.

Firma se dynamicky rozšiřuje, což vede k personálnímu rozšíření a z toho vyplývající změnu sídla do nových větších prostor.

Vlastní kapacity na pokládku asfaltových směsí poukázaly na stabilitu a zájem pokračovat a nadále rozšiřovat organizační složku v Polsku. Organizační složka realizuje větší zakázky, ale neopouští ani trh menších zakázek pro obce a města, naopak působení na tomto segmentu trhu posiluje. Aktuálně stabilitu na delší období nabízejí zakázky ve Wisle na DW942 a v Katowicích na DK81.

Cílem organizační složky resp. společnosti M – SILNICE a.s. je neustále se zlepšovat a pomocí schopných a s chutí pracujících zaměstnanců šířit dobré jméno naší dlouholeté společnosti i za hranicemi České republiky.


M – SILNICE SK s.r.o.

predstavuje dynamicky sa rozvíjajúcu spoločnosť pôsobiacu na slovenskom stavebnom trhu predovšetkým v oblasti cestného a mostného staviteľstva. Spoločnosť vznikla v roku 2007  ako 100%-ná dcérska spoločnosť materskej spoločnosti M – SILNICE a.s., tradičného zhotoviteľa dopravných stavieb v Českej republike, jednej z najväčších stavebných spoločností s rýdzo českým kapitálom.

Zameraním spoločnosti M – SILNICE SK s.r.o. je realizácia dopravných stavieb predovšetkým charakteru cestného a mostného staviteľstva – pozemné komunikácie, diaľnice, cesty, mosty malých a stredných rozpätí, súvisiace inžinierske siete (kanalizácia, vodovod). Svoje aktivity spoločnosť smeruje rovnako do oblasti vodohospodárskych, ekologických a pozemných stavieb.

Spoločnosť M – SILNICE SK sa úspešne etabluje na slovenskom stavebnom trhu, pričom nadväzuje na bohaté viac než 65-ročné skúsenosti materskej spoločnosti, ktoré sa snaží uplatniť a rozvíjať s využitím svojich odborných a technických kapacít v spojení s progresívnym domácim personálnym zázemím.

Sídlo spoločnosti je v meste Žilina, v dôležitom prirodzenom spoločensko-hospodárskom centre severozápadného Slovenska, strategickej križovatke dopravných multimodálnych koridorov európskeho významu, zaznamenajúce veľký stavebný rozvoj predovšetkým v oblasti inžinierskych stavieb a budovanej nadradenej siete dopravnej infraštruktúry.

Spoločnosť M – SILNICE SK s.r.o. sa svojím dynamickým rozvojom úspešne zaradila  medzi domáce a nadnárodné spoločnosti pôsobiace na Slovensku v oblasti dopravného staviteľstva. Svojimi pozitívnymi aktivitami tak v domácom slovenskom prostredí úspešne rozvíja a upevňuje profesionálne meno založené na tradícii, uznávanej kvalite a rešpekte materskej spoločnosti.