Upravit stránku
Investor:Město Vrchlabí
Investiční náklad:32 mil. Kč 
Doba výstavby:04/2018 – 12/2018

Rekonstrukce náměstí Míru ve Vrchlabí zahrnovala stavební úpravy dopravního řešení (nové řešení komunikací, křižovatek, parkovacích stání a chodníků), úpravu veřejného prostranství kolem kostela a přemístění morového sloupu. Dále byla provedena přeložka vodovodního řadu, nové veřejné a slavnostní osvětlení, sadové a parkové úpravy, městský mobiliář. Úpravami byla obnovena urbanisticko – architektonická kompozice náměstí a zvýšena pobytová atraktivita místa.