Upravit stránku
Investor:Město Vrchlabí
Investiční náklad:22 mil. Kč 
Doba výstavby:08/2016 – 09/2017
Území, na kterém probíhaly stavební práce, je součástí Městské památkové zóny Vrchlabí. Úpravou nábřeží se doplnila urbánní struktura a vytvořil se plnohodnotný městský prostor. Jednalo se zejména o rekonstrukci nábřežních opěrných kamenných zdí, výstavbu nového kiosku, městského mobiliáře a dlažby ke žulových kostek o ploše 2 225 m2. Lávka pro pěší je příhradová ocelová konstrukce s dolní mostovkou z dřevěných fošen, délka lávky 19,7 m.