Poklepem na základní kámen byla 2. 3. 2015 slavnostně zahájena velká stavba na pardubické dopravní tepně na silnici I/37 na kapacitním průtahu městem ve směru sever-jih. Stavba „I/37 Pardubice – Trojice, II.etapa“ zahrnuje rozšíření stávající dvoupruhové komunikace na komunikaci čtyřpruhovou, dělenou středním dělicím pásem. Křížení komunikací v dolní křižovatce MÚK Závodiště bude řešeno okružní křižovatkou o průměru 40 m se dvěma samostatnými odbočovacími pruhy vpravo a jedním samostatným jízdním pruhem ve směru Hradec Králové – Chrudim vedeným mimo křižovatku a dále dojde k rozšíření rampy mimoúrovňové křižovatky Závodiště.
Železniční tratě budou přemostěny nově budovanými mosty, konkrétně trať Praha–Česká Třebová i trať Pardubice–Hradec Králové. Komunikace pro nemotorovou dopravu bude oddělena od komunikací pro silniční dopravu, což vyvolá potřebu stavby stezky pro pěší a cyklisty podél silnice I/37. Veškerá křížení pěších a cyklistů s motoristickou dopravou jsou mimoúrovňová.
Výstavbou řešeného projektu dojde ke zlepšení plynulosti silniční dopravy v dané lokalitě, bude snížena hlučnost a množství emisí.
Společnost M – SILNICE a.s. je lídrem Sdružení, které tuto stavbu zařazenou do Operačního programu Doprava II a spolufinancovanou z Evropského fondu pro regionální rozvoj, realizuje.

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti