V úterý 5. 5. 2021 došlo ke zprovoznění významné části stavby „I/55 MÚK s ČD Přerov – Předmostí“, která má ulevit přetížené dopravě v centru města. Estakáda převádí přeloženou trasu silnice I/55 mj. přes záplavové území Bečvy, stávající silnici III/01857, železniční trať Přerov – Petrovice a Dluhonická spojka – koleje 1, 2, 1s, 2s, účelové komunikace. Po brífinku investora stavby Ředitelství silnic a dálnic s novináři došlo k instalaci přechodného dopravního značení a na mostní estakádu byla puštěna doprava. Zprovozněna byla estakáda a ulice Polní v obou směrech.

Pro zhotovitele stavby sdružení firem M – SILNICE a.s. a Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. to znamená splnění časového milníku stavby s třítýdenním předstihem. V příštích pěti měsících budou probíhat práce převážně na okružní křižovatce a postupně bude dokončována celá stavba, která byla rozdělena do 4 etap. V následujícím období dojde k předávání jednotlivých stavebních objektů investorovi a budoucím správcům. Konečným termínem dokončení stavby je leden 2022.

Základní popis estakády
Monolitická nosná konstrukce z dodatečně předepjatého betonu je navržena jako spojitá proměnného tvaru. Průřez nosné konstrukce tvoří trám s vyloženými konzolami na krajních opěrách zakončený koncovým příčníkem. Na spodní stavbu je nosná konstrukce uložena na hrncová ložiska, na krajních opěrách i vnitřních podpěrách vždy na dvojici ložisek, přičemž na podpěrách P10 a P11 jsou použita pevná ložiska v podélném směru mostu. Na ostatních podpěrách a opěrách jsou ložiska v podélném směru posuvná. Spodní stavba, kterou tvoří krajní opěry klasického tvaru a vnitřní pilířové podpěry, je z monolitického železobetonu. Založení mostu je hlubinné, na vrtaných velkoprůměrových pilotách.

Shrnutí - most:
-    monolitický betonový
-    dodatečně předepjatý
-    osmnáctipolový
-    spojitý nosník
-    otevřeně uspořádaný 
-    s neomezeně volnou výškou

Technické údaje:
Délka přemostění:    496,4 m
Délka mostu:             499,0 m (v hlavní ose trasy)
Rozpětí polí:               21,0 + 7x29,0 + 4x28,0 + 2x27,5 + 3x29,0 + 21,0 = 499,0
Výška mostu:             13,2 m
Volná šířka mostu:    9,0 – 9,7 m
Šířka mostu:              11,5 – 12,2 m
Šířka chodníků:         veřejné nejsou navrženy, revizní š. 0,75 na levé římse

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti