Moderně pojatý autobusový terminál v Náchodě byl slavnostně otevřen v pátek 4. července 2014. O důležitosti této stavby pro město svědčí nejen značná účast náchodských občanů, ale také řady významných hostů, kteří se slavnostního stříhání pásky zúčastnili, výčet by byl dlouhý za všechny uveďme premiéra vlády Bohuslava Sobotku a místopředsedu vlády MVDr. Pavla Bělobrádka.

Technologicky náročná stavba,  jejímž generálním dodavatelem byly M – SILNICE a.s., byla zahájena v polovině srpna loňského srpna a investorovi, jímž bylo město Náchod, ke kolaudaci předána 15. června 2014, realizace trvala 10 měsíců včetně zimní technologické přestávky.

Tým oblastního závodu SEVER společnosti M – SILNICE a.s. pod vedením Stanislava Možíše a Ing. Petra Mareše realizoval stavbu ve třech částech, které zahrnovaly demolici stávajících budov a následně výstavbu příjezdových a odjezdových státní. Na odjezdovou část obdrželo město Náchod dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Za zmínku stojí, že se jedná o jednu z největších investic města za poslední dobu, jejíž výše dosahuje cca 35 milionů Kč včetně DPH. K této sumě přibyla částka cca 2,5 mil. Kč včetně DPH na související nutné investice vlastníka vlakového nádraží České dráhy a.s., kterému se pozdržela plánovaná rekonstrukce výpravní budovy v souvislosti s otázkami budoucího vlastnictví a pravidel využívání nádražních budov v rámci liberalizované sítě.

Autobusový terminál, který  navazuje na nádraží Českých drah a.s. a překladiště Českých drah a.s., zahrnuje 14 autobusových stání - 4 příjezdová, 10 odjezdových, dále pak 10 odstavných míst pro čekající autobusy a plochy pro osobní vozy a taxislužbu.

Nástup a výstup z autobusů je pod přístřešky navrženými v kombinaci pohledového železobetonu a ocelové konstrukce se skleněnou výplní. Pro svůj neobvyklý tvar, spojení materiálů různých fyzikálních vlastností, statickou náročnost a v neposlední řadě i architektonické ztvárnění, bylo vybudování přístřešků stěžejní činností na novém autobusovém nádraží.

Samotná stavba, včetně přilehlého parku, byla kompletně vybavena mobiliářem, doplněným o vodní prvek a množství zeleně.

Při demolici původních budov, byla dokonce nalezena, dlaždice s otisky bot. A padla otázka, komu asi patřily otištěné stopy. Záhy byla osvětlena, v Náchodě se cestou na severní pól zastavil  Jára Cimrman, a tak cimrmanolog Miloň Čepelka, v den slavnostního otevření, odhalil pro náchodské občany, a nejenom pro ně, stopy největšího Čecha.


Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti