Společnost M – SILNICE a.s. jako vedoucí Sdružení realizují Stavbu I/37 Pardubice – Trojice, I. etapa. Investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Pardubice. Oblastní závod STŘED zahájil realizaci stavby v říjnu 2012 se smluvním termínem dokončení  v prosinci 2013.

Již v květnu byla část stavby předána do předčasného užívání. Další objekty byly slavnostně do předčasného užívání předány 16. července 2013 - SO 104 - Stezka pro pěší a cyklisty, SO 205 - Podchod pro pěší a cyklisty pod Větví MÚK I/2 x I/37, SO 206 - Lávka pro pěší a cyklisty přes silnici I/37, SO 208 - Opěrná zeď u stezky pro pěší a cyklisty a SO 211 - 1/2 Nadjezd u Parama a SO 402 - Veřejné osvětlení.
Stavební práce pokračují na nejfrekventovanější a tím i nejsledovanější křižovatce v Pardubicích pod vedením p.Jančárka dle odsouhlaseného harmonogramu s termínem dokončení v říjnu 2013, aby se návštěvníci Velké Pardubické na dostihové závodiště dostali bezpečně a rychle. Do té doby musí silničáři dokončit práce na pravé straně mostu nadjezdu u Parama ve směru do centra města. Proběhne odfrézování asfaltových vrstev, oprava železobetonové římsy mostu, vybourání stávajících mostních závěrů a osazení nových mostních závěrů, bude provedena izolace mostu a litého asfaltu a pokládka asfaltových vrstev. Na stezce pro pěší a cyklisty bude osazeno ocelové zábradlí. Vše bude zakončeno definitivním dopravním značením, kdy bude mj. osazen portál u nadjezdu u Parama, provedení svislých dopravních značek a vodorovného dopravního značení.

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti