Upravit stránku
Investor:Liberecký kraj
Investiční náklad:10 mil. Kč
Doba výstavby:08/2018 – 09/2018
Předmětem zakázky bylo provedení souvislé opravy stávající vozovky komunikace III. třídy s asfaltobetonovým krytem, vedené v extravilánu mezi obcemi Poniklá a Vítkovice, v celkové délce 2 475 m, proměnné šíře 5,00 - 6,30 m. Byla provedena lokální sanace podkladních konstrukčních vrstev vozovky, celoplošná oprava krytu a ložní vrstvy s vyrovnávkou a reprofilací vozovky. Předmětem díla také obnovení krajnic, vyčištění příkopů vč. obnovy jejich tvaru a sklonu, oprava a obnova stávajících propustků, obnova vodorovného dopravního značení.