Upravit stránku
Investor:Liberecký kraj
Investiční náklad:10 mil. Kč
Doba výstavby:06/2018 – 08/2018
Předmětem zakázky bylo provedení velkoplošné opravy silnice III/2837 v úseku vedeném z části v intravilánu a z části v extravilánu v celkové délce 2 370 m, proměnné šíře v úsecích 4,20 - 5,30 m. Byla provedena lokální sanace podkladních konstrukčních vrstev vozovky, celoplošná oprava krytu a ložní vrstvy s vyrovnávkou a reprofilací vozovky. Předmětem díla byla také úprava stromů, obnovení krajnic, vyčištění a obnova příkopů, uličních vpustí, oprava a obnova stávajících propustků vč. vtokových objektů a výtokových čel, obnova vodorovného dopravního značení.