Upravit stránku
Investor:Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Investiční náklad:21 mil. Kč 
Doba výstavby:06/2019 – 11/2019
Rekonstrukce stávajícího mostu, který byl kompletně odstraněn – nosná konstrukce a spodní stavba. Novostavba mostního objektu, kde nosná konstrukce nového mostu je řešena jako ocelobetonová rámová s monolitickou spřaženou deskou - provedení mostního objektu z 6 svařovaných ocelových „I“ nosníků o výšce 1,15 m a délce 20 m, spřažených železobetonovou deskou o tloušťce 0,375 m. Založení mostu je hlubinné na vrtaných VP pilotách. Mostní objekt řeší přemostění vodoteče Ležák v intravilánu obce Bítovany. Dále byla v rámci zakázky zrealizována železobetonová opěrná zeď v délce 30 m, realizace veřejného osvětlení (včetně osvětlení integrovaného ve sloupcích zábradlí), chodníky a komunikace. Na stavbě bylo provedeno 898 m² živičných ploch – obsahovalo odfrézování stávajících živičných vrstev, odtěžení stávajících konstrukčních vrstev a zhotovení nových konstrukčních a živičných vrstev komunikace.
Bitovany-videomp426.69 MB