Upravit stránku
Investor:Město Hostinné
Investiční náklad:29 mil. Kč 
Doba výstavby:05/2017 – 12/2018
Předmětem stavby byla rekonstrukce zpevněných ploch a výstavba nových ploch, výstavby nových parkovišť, úprava a výstavba přilehlých komunikací, odvodnění s napojením do vsakovacích galerií, obnova vodovodu a kanalizace, vedení kabelové televize a veřejné osvětlení.