Upravit stránku
Investor:Středočeský kraj, Zborovská 11, 160 00 Praha
Město Poděbrady, Jiřího náměstí 20/1, 290 31 Poděbrady
Investiční náklad celkem:114 mil. Kč
Podíl investičního nákladu:57 mil. Kč
Doba výstavby:04/2014 - 09/2015
Most má 10 polí a celkovou délku 214 m při rozpětí hlavního pole přes zhlaví nádraží 26,5 m. Pro předpětí mostu jsou použity elektricky izolované kabely. Nové přemostění v centru Poděbrad nahrazuje dvoukolejný úrovňový železniční přejezd a spojuje dvě části města rozdělené frekventovanou železniční trati. Výrazně zlepšuje dopravní situace ve městě a bezpečnost provozu. Součástí stavby je též zřízení nového kruhového objezdu, který na jižním předmostí nahradil dopravně nepřehlednou 5ti ramennou křižovatku. Jedná se o novostavbu. Stavba mimoúrovňového křížení s železniční tratí podstatně zlepšuje bezpečnost a plynulost sil. provozu ve městě, odstraňuje kolizní místa a přispívá ke snížení zátěže z dopravy v okolním prostředí. Celá trasa obsahuje jak komunikace pro pěší, tak stezku pro cyklisty.