Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Investiční náklad celkem: 1 598 mil. Kč
Podíl investičního nákladu: 522 mil. Kč
Doba výstavby: 12/2019 – 12/2023 (předčasné užívání stavby)

Celková délka hlavní trasy činí 4,1 km. Součástí je mj. 7 mostů, jejichž celková délka činí 1km, 3 nadjezdy, 2 okružní křižovatky, podchod pro pěší. Stavba obsahuje 105 stavebních objektů, plocha vozovek činí 53 290 m2.
Stavba je spolufinancována v rámci Operačního programu Doprava 2014 – 2020 z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Za M – SILNICE a.s., které jsou členem sdružení STRABAG, M – SILNICE, PORR realizujících obchvat, provádí stavbu provozní jednotka Havlíčkův Brod oblastního závodu STŘED.

„Jedná se o pokračování severovýchodní části obchvatu Havlíčkova Brodu. Dokončením obchvatu dojde k odklonu tranzitní dopravy, která aktuálně využívá silnici I/38 vedoucí středem města. Dostavba také výrazně zkrátí trasu všem řidičům jedoucím na trase Jihlava – Pardubice a zároveň dojde ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Stavba bude zprovozněna za tři roky “, uvedl k nově zahajované stavbě generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

 

Technická data stavby:

 
Hlavní trasa: celková délka 4 124 m
  kategorie 11,5/70
  počet stavebních objektů 105
  násypy                                   194 459 m3
  výkopy                                      469 020 m3
Mostní objekty celková délka 1 004 m
v hlavní trase 7 mostních objektů  
ostatní 4 mostních objektů  
Mimoúrovňové křižovatky: MÚK Termesivy  
  MÚK Skalka  

Protihlukové stěny:            1       (62 metrů)

 

Úpravy ost. komunikací:    15    (celková délka přeložek          4 338 m)

 

Přeložky a úpravy IS:          Vodohospodářské objekty:     13 stavebních objektů

                                                    Elektro objekty                              39 stavebních objektů

                                                    Objekty plynovodů                        5 stavebních objektů

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti