Upravit stránku
Investor:Ředitelství silnic a dálnic ČR
Investiční náklad celkem:1 598 mil. Kč
Podíl investičního nákladu:522 mil. Kč
Doba výstavby:12/2019 – 11/2022

Celková délka hlavní trasy činí 4,1 km. Součástí je mj. 7 mostů, jejichž celková délka činí 1km, 3 nadjezdy, 2 okružní křižovatky, podchod pro pěší. Stavba obsahuje 105 stavebních objektů, plocha vozovek činí 53 290 m2.
Stavba je spolufinancována v rámci Operačního programu Doprava 2014 – 2020 z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Za M – SILNICE a.s., které jsou členem sdružení STRABAG, M – SILNICE, PORR realizujících obchvat, provádí stavbu provozní jednotka Havlíčkův Brod oblastního závodu STŘED.

„Jedná se o pokračování severovýchodní části obchvatu Havlíčkova Brodu. Dokončením obchvatu dojde k odklonu tranzitní dopravy, která aktuálně využívá silnici I/38 vedoucí středem města. Dostavba také výrazně zkrátí trasu všem řidičům jedoucím na trase Jihlava – Pardubice a zároveň dojde ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Stavba bude zprovozněna za tři roky “, uvedl k nově zahajované stavbě generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

 

Technická data stavby:

 
Hlavní trasa:celková délka4 124 m
 kategorie11,5/70
 počet stavebních objektů105
 násypy                                   194 459 m3
 výkopy                                      469 020 m3
Mostní objektycelková délka1 004 m
v hlavní trase7 mostních objektů 
ostatní4 mostních objektů 
Mimoúrovňové křižovatky:MÚK Termesivy 
 MÚK Skalka 

Protihlukové stěny:            1       (62 metrů)

 

Úpravy ost. komunikací:    15    (celková délka přeložek          4 338 m)

 

Přeložky a úpravy IS:          Vodohospodářské objekty:     13 stavebních objektů

                                                    Elektro objekty                              39 stavebních objektů

                                                    Objekty plynovodů                        5 stavebních objektů