Upravit stránku
Investor:Královéhradecký kraj
Investiční náklad:117 mil. Kč 
Doba výstavby:06/2019 –

V roce 2019 byly provedeny práce v intravilánu města Žacléř. Byly vyměněny podkladní vrstvy, byly osazeny nové nebo výškově upraveny stávající obrubníky, dořešeny uliční vpusti, byly provedeny nové nebo přeloženy stávající kryty chodníků a realizován nový asfaltový povrch vozovky. Samostatným stavebním objektem je pak křižovatka u hotelu Sport v Žacléři, která byla přebudována kompletně, včetně vyvolaných přeložek inženýrských sítí.
V roce 2020 budou prováděny práce v extravilánu - recyklace podkladních vrstev, sanace krajů vozovky a nový kryt vozovky při současné rekonstrukci stávajících trubních propustků. Směrové a šířkové poměry budou zachovány, sklonové poměry budou upraveny, dojde k rekonstrukci 2 železničních přejezdů a jedné železniční vlečky.