Upravit stránku
Společnost M – SILNICE a.s. realizuje více jak šedesát let výstavbu a rekonstrukce všech typů liniových dopravních staveb - dálnice, silnice I. třídy, odstavné plochy a parkoviště, polní a lesní cesty. Tuto činnost na území celé ČR zastřešují: