Upravit stránku
Investor:Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Investiční náklad:9 mil. Kč 
Doba výstavby:02/2018 – 10/2018
Předmětem díla byla stavba jednopruhové vedlejší polní cesty kategorie P4,5/30 v celkové délce 1,233 km s vozovkou z asfaltového betonu (celková tloušťka konstrukčních vrstev komunikace min. 480 mm). Součástí stavby také zemní práce, vegetační úpravy, odvodnění, vybudování 20 sjezdů, osazení ocelových svodidel, betonové palisády, dopravní značení, geodetické práce.