Upravit stránku
Investor:Kraj Vysočina
Investiční náklad:57 mil. Kč 
Doba výstavby:04/2018 - 04/2019
Nová trasa silnice II/150 nahrazuje nevyhovující úzkou silnici II/150 v lesním úseku kolem přírodní rezervace Stvořidla v délce 1 457 m. Stavba si vyžádala také přeložky lesních cest. Součástí stavby bylo vybudování autobusového zálivu a dvou rámových propustků výšky 2,5 m a šířky 2,0 m. Ve dvou úsecích silnice v násypu bylo provedeno vyztužení svahu ve sklonu 2:1 pomocí geomříží kotvených do tělesa násypu. Povrchová úprava svahu je provedena zpevněním gabionem. Stavba byla opatřena ocelovými svodidly, svislým a vodorovným dopravním značením plastem. Vykácený lesní porost byl nahrazen výsadbou stromů a keřů.