Investor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
Investiční náklad celkem ve sdružení: 388 mil. Kč 
Podíl investičního nákladu: 331 mil. Kč 
Doba výstavby: 12/2014 – 10/2016
Stavba obchvatu Pawlowic je dalším krokem k propojení mezinárodně významné dálnice A1 s rychlostní komunikaci DK 81. Vzhledem k tomu, že v dané lokalitě jsou velké doly, které zaměstnávají mnoho obyvatel z regionu, proto je tato nově vybudovaná komunikace přínosem pro region. Projekční hlavní výzvou bylo minimalizování důlních škod, kde začátek úseku prochází poddolovaným územím. Vzhledem k tomu, že okolní terén neustále sedá, potřebné bylo navrhnout nové potrubí na odvodnění začátku úseku. V uvedené lokalitě byly postaveny nové propustky se zakládáním na JET - pilotách. Zajímavostí je to, že vlivem těžby v dolech dnes voda teče jedním směrem, ale do 2-3 roků vlivem sedání terénu bude odtékat jiným směrem. Zde se musela projevit spolupráce projektanta s vedením dolů tak, aby tyto vlivy byly minimalizované a příkopy pro odvodnění byly postaveny pro stav, který nastane po vlivu důlních škod. Pro porovnání, rozdíl mezi projektovanou výškou terénu a výškou terénu při zahájení prací byl vlivem sedání terénu 1,3 m. Projekt byl aktualizovaný v roce 2012 a  stavební práce jsme zahájili i začátkem roku 2015. Podloží bylo zpevněné štěrkovými pilotami. Roznášecí polštář zpevněný geosyntetikou je v těchto lokalitách již standartním řešením z důvodu minimalizování škod, které mohou vzniknout vlivem sedání.
Součástí díla jsou 2 železniční mosty, které svým tvarem vzbuzují pozornost i laické veřejnosti. Pro investora to byla první stavba financovaná z evropských prostředků pro roky 2014-2020. Město Pawlowice otevřením obchvatu získalo klid a čistší ovzduší. Pro obyvatelé to je velký pokrok ve zlepšení života v městě, protože tranzitní doprava už neprojíždí centrem, tím se snížil hluk a zmizely kolony vozidel, které se denně vytvářely.

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti