Upravit stránku
Investor:Miasto Jastrzębie-Zdrój
Investiční náklad celkem ve sdružení:629 mil. Kč
Podíl investičního nákladu:377 mil. Kč
Doba výstavby:10/2012 – 09/2014
Zhotovený úsek silnice DW399 je částí silnice spojující města Racibórz - Pszczyna a představuje úsek, který spojuje západní část subregionu s východní částí a severním výstupem. Jeho úkolem je přesměrovat tranzitní dopravu a dostat ji na okraj města Jastrzębie-Zdrój. Investice byla vybudována v oblasti důlních terénů II. a III. třídy důlních škod a očekává se, že v druhé, třetí, čtvrté a páté třídě důlních vlivů budou tyto vlivy mít trvalé následky. V rámci dokončené investice byly rekonstruovány následující sítě: plynové potrubí, nízké, střední a vysokonapěťové sítě, telekomunikační sítě, vodovodní potrubí a dešťové kanalizační systémy. Vzhledem k umístění obchvatu v oblasti důlních vlivů a procházející skládkou odpadů z těžby uhlí, pískovců, břidlic a hlušin byla využita řada způsobu ke zpevnění podloží.