Upravit stránku

Obyvatelé Chrudimi a řidiči projíždějící městem, které patří k dopravně přetíženým tepnám Pardubického kraje, se dočkali odlehčení dopravy vedené městem, neboť byla zprovozněna stavba I/37 Chrudim obchvat, úsek Medlešice – silnice I/17. Nový obchvat by měl z města odvést tranzitní dopravu, plný efekt ovšem bude patrný po vybudování navazující stavby dalšího úseku přeložky silnice I/37, a to stavby I/37 křižovatka I/17 – Slatiňany.

Stavba byla investorovi, jímž bylo ŘSD ČR, správa Pardubice, předána do předčasného užívání za účasti  ministra dopravy Dana Ťoka, generálního ředitele ŘSD ČR Jana Kroupy a dalších významných hostů 16. prosince 2015.  

Zahájení vlastní realizace stavby obchvatu v dubnu 2013 předcházel archeologický průzkum prováděný od července 2011.
Hlavní trasu stavby tvoří 5 850 metrů dlouhý úsek přeložky silnice I/37 mezi obcí Medlešice a křižovatkou se silnicí I/17. Společnost M - SILNICE a.s. je členem sdružení této stavby a podílí se na realizaci přeložky v KM 3,200 – 4,970 vč. realizace dalších stavebních objektů. Zajímavou dominantu v krajině vytváří mostní estakáda přes údolí řeky Chrudimky a železniční trať Chrudim – Hrochův Týnec. U tohoto mostního objektu společnost M – SILNICE a.s. prováděla kompletní založení a spodní stavbu mostu, dále mostní římsy a protihlukovou stěnu.

Smluvně bude celá stavba zcela dokončena v srpnu 2016. Do termínu dokončení se budou provádět zejména opravy komunikací dotčených stavbou.