Upravit stránku

V sobotu 25. 7. 2020 byly zahájeny práce na opravě povrchu vozovky v severní části Gočárova okruhu v Hradci Králové na silnici I/31 zahrnující křižovatky Buzulucká a Ak. Bedrny, které provádí oblastní závod JIH. 

Královéhradecký okruh představuje významnou páteřní komunikaci a dopravní omezení na něm značně ovlivní průjezd tranzitní dopravy městem. Harmonogram prací je připraven tak, aby byly dopravní komplikace co nejvíce eliminovány. Opravy na křižovatkách budou proto probíhat pouze o víkendech, nicméně řidiči se budou muset obrnit trpělivostí a vyrovnat se se zdržením i v pracovních dnech. Práce probíhají za plného provozu, proto je také nezbytná součinnost řidičů a jejich ohleduplnost vůči pracovníkům stavby, aby byla zajištěna jejich bezpečnost.

Výměna krytových vrstev komunikace v daném úseku Gočárova okruhu odstraní aktuální poruchy krytu a zajistí vyšší jízdní komfort a bezpečnost provozu na pozemní komunikaci. Dále proběhne mj. obnova detektorových smyček na všech třech křižovatkách a dojde také k lokální výměně poškozených kusů betonové přídlažby.

Na mostě SO 201 (protihlukový skleněný tubus) dojde k obnově zálivek a přechodů v místě mostních závěrů. Dojde k obnažení izolace a konstrukce závěrů na mostě, bude opraveno nebo realizováno nové napojení izolace na závěr a provedena nová ochranná vrstva izolace. Součástí záměru je sanace veškerých horních ploch říms na mostě. Pro sanační práce je nutné demontovat svodnice a výplňové protihlukové panely na římsách. Po provedení sanací budou panely i svodnice vráceny zpět. Součástí prací na tomto mostě je také oprava poškozených nároží opěr a křídel a sanace dilatačních spár v křídlech. 

Práce na stavební akci jsou rozděleny do šesti etap, v nichž budou opravovány konkrétní úseky, provoz bude omezen na jeden jízdní pruh v každém směru. Oprava vozovky byla započata na polovině křižovatky Buzulucká, druhá polovina přijde na řadu o víkendu ve dnech 1. – 2. srpna 2020.