Upravit stránku

Ve čtvrtek 3. 6. 2021 byla za účasti generální ředitele ŘSD ČR Radka Mátla slavnostně zahájena stavba silničního obchvatu obce Bludov na Šumpersku, která leží na hlavním tahu silnice I/44, který vede ze střední části Olomouckého kraje do turisticky atraktivních Jeseníků a dále do Polska. Obcí Bludov denně projíždí až 14 tisíc aut, což znamená značné zatížení pro obyvatele obce nejenom z hlediska bezpečnosti provozu, ale také z pohledu zhoršeného životního prostředí co do hlučnosti a prašnosti.

Obchvat Bludova, jehož cena činí cca 2,3 miliardy Kč bez DPH, realizuje Společnost Bludov, sdružení firem STRABAG a.s. a M - SILNICE a.s. Za M – SILNICE a.s. bude tuto prestižní zakázku provádět oblastní závod MORAVA, provoz Ostrava.

Součástí nové čtyřpruhové silnice v délce hlavní trasy cca 5,6 km bude 21 mostů, jejichž celková délka činí cca 1,2 kilometru. Trasa vede přes poměrně složité stavební území, musí dvakrát překlenout železnici, přemostit řeky Desnou a Moravu a také několik potoků. Nová silnice zahrnuje dále dvě mimoúrovňové křižovatky, součásti budou také 3 protihlukové stěny v souhrnné délce 700 metrů  a více než kilometr dlouhý dvoupruhý přivaděč. Při výstavbě násypů se bude muset navézt milion kubíků zeminy, 50 tisíc tun cementobetonové směsi, 75 tisíc tun asfaltobetonu a více než 6 tisíc tun ocelářské oceli a výztuže. Obchvat Bludova dokončí navazující stavba I/11 Postřelmov – Chromeč, která má začít příští rok. Obě stavby budou zprovozněny v roce 2024.