Upravit stránku

V úterý 25. 5. 2021 byl slavnostně uveden do provozu východní obchvat Jičína, který je přeložkou frekventované silnice II/286 v úseku Jičín, Robousy – Valdice

Jičín je důležitým dopravním uzlem v regionu, kříží se zde hlavní silniční tahy směrem od Mladé Boleslavi do Krkonoš a od Liberce na Hradec Králové. Obchvat v délce cca 3,5 km odvede osobní i nákladní dopravu ze středu města na velmi vytíženém tahu na Semily, nová silnice míjí také obec Valdice.

M – SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, provoz Jičín začaly s výstavbou na podzim roku 2018, realizační dokumentaci stavby zajišťovala společnost M – PROJEKCE s.r.o. 

Obchvat v ceně cca 175 mil. Kč bez DPH, jehož investorem byl Královéhradecký kraj, byl spolufinancován z prostředků IROP. Stavba mj. zahrnuje dvě okružní křižovatky, dva podchody a nadjezd přes stávající silnici III/2861. Ke zlepšení životního prostředí přispívají i protihluková opatření. Výstavba zahrnovala také nové veřejné osvětlení okružních křižovatek a přeložky stávajících sítí technické infrastruktury v nezbytném rozsahu.

Technické údaje stavby:
Odhumusování:                                  35 000 m3
Ohumusování:                                     11 200 m3
Výkopy:                                                   60 000 m3
Násypy:                                                   82 000 m3
Úprava pláně se zhutněním:         44 000 m2
Plocha komunikace:                         32 800 m2
Živice:                                                      14 000 tun
Kamenivo:                                             21 000 tun
MZK:                                                         14 700 tun
Keře:                                                         16 500 kusů
Stromy:                                                         107 kusů