Upravit stránku

Ředitelství silnic a dálnic ve středu 18. 12. 2019 zahájilo stavbu „I/37 Chrudim – obchvat, úsek křiž. I/17 – Slatiňany“, který bude realizovat oblastní závod STŘED společnosti M – SILNICE ve sdružení M – SILNICE a EUROVIA.
Jde o pokračování již zprovozněné části, kterou oblastní závod STŘED ve sdružení realizoval v přechozích letech.  Dobudování obchvatu významně odlehčí městům Chrudim a Slatiňany od tranzitní dopravy. Převážná část stavby, jejíž délka je 4,6 km bude realizována mimo obytnou zástavbu a stávající komunikace. Součástí stavby zahrnuje vybudování čtyř křižovatek, sedmi mostních objektů, protihlukové stěny a vyvolané přeložky inženýrských sítí. Současně s hlavní trasou budou vybudovány i přeložky silnic nižších tříd. Komunikace hlavní trasy kříží dvě vodoteče - Vlčnovský a Slatiňanský potok a železniční trať Pardubice–Havlíčkův Brod. Stavba zahrnuje celkem 47 objektů, plocha vozovek činí 64 660 m2.
„Vybudování druhé části obchvatu významně odlehčí městům Chrudim a Slatiňany od tranzitní dopravy. Realizace stavby zajistí podstatné zlepšení životního prostředí díky snížení hluku a emisí výfukových plynů. Zároveň dojde ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a omezí se možnost střetu automobilů s chodci. Stavba by měla být zprovozněna za dva roky“, představil nově zahajovanou stavbu generální ředitel ŘSD Radek Mátl, který se zahájení stavby obchvatu účastnil.
Dokončený obchvat spolu s již zprovozněným úsekem navíc umožní i rychlejší a kvalitnější napojení jižní části Pardubického kraje na dálnici D11.