Upravit stránku
Investor:Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje a Město Kutná Hora
Investiční náklad:37 mil. Kč
Doba výstavby:09/2016 – 09/2017
Realizace stavebních prací nezbytných pro odstranění havarijního stavu opěrné zdi. Byla provedena podzemní mikropilotová/mikrozáporová stěna v celé délce úseku. Kompletní rekonstrukce opěrné zdi, kde kamenná stávající zeď byla nahrazena železobetonovou a následně obezděna kusy kamene. V průběhu stavby byla provedena taktéž sanace a demolice objektů v těsné blízkosti opěrné zdi. Stavba je projektována a realizována dle pravidel observační metody 3. kategorie, kde důležitou a nedílnou součástí je geotechnický monitoring s odborným dohledem skupiny akreditovaných znalců a odborníků. Technologická náročnost stavby souvisí s historickou důlní činností v této oblasti. V průběhu stavebních prací došlo k nepředvídaným propadům, které bylo nutné operativně a náročně sanovat.