Upravit stránku
Investor:Město Jilemnice
Investiční náklad:57 mil. Kč 
Doba výstavby:12/2016 – 05/2018
Vybudování volnočasového sportovního areálu se zaměřením na biatlon. Byla vybudována biatlonová střelnice s dvaceti střeleckými stavy, záchytný val, síť zpevněných komunikací (běžecké dráhy), parkoviště, obslužné objekty. Součástí stavby bylo rovněž veřejné osvětlení, tlaková kanalizace, vodovod, odlesnění dotčených částí lesních pozemků, náhradní výsadby a biologická opatření.