Investor: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Investiční náklad celkem: 20 mil. Kč
Podíl investičního nákladu: 11 mil. Kč 
Doba výstavby: 03/2016 – 12/2016
Stávající most z roku cca 1954 byl zbudován z prefabrikovaných nosníků MPD-57  a dle poslední hlavní prohlídky byl hodnocen jako velmi špatný. Proto realizace stavby byla zahájena jeho demolicí, postupným rozebíráním konstrukce. Poté byla nová stavba trojpólové spojité konstrukce plošně založena. Na základech byly vybudovány pilíře a opěry jako monolitické železobetonové konstrukce. Všechny zasypané plochy spodní stavby byly opatřeny nátěrem proti zemní vlhkosti. Nosná konstrukce mostu byla uložena na hrncová ložiska. Nosnou konstrukci tvoří pět předpjatých nosníků se spřaženou železobetonovou deskou. Spojitost je zabezpečena pomocí dodatečných kabelů spojitosti. Na obou koncích mostu jsou osazeny povrchové mostní závěry. Izolační souvrství je celoplošné s pečetící vrstvou. Vozovka na mostě byla provedena jako dvouvrstvá s odvodněním příčným sklonem do dvou mostních odvodňovačů. Na monolitických římsách je osazeno zábradelní ocelové svodidlo. Chodníky a svahy pod mostem jsou odlážděny lomovým kamenem do betonového lože. Stavba mostu probíhala za úplné uzavírky silnice III/1132. Délka mostu je 58,5 m a jeho šířka 9,10 m.

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti