Upravit stránku
Investor:Ředitelství silnic a dálnic ČR
Investiční náklad celkem:2 323 mil. Kč
Podíl investičního nákladu:1 162 mil. Kč
Doba výstavby:06/2021 – 08/2024

Ve čtvrtek 3. 6. 2021 byla za účasti generální ředitele ŘSD ČR Radka Mátla slavnostně zahájena stavba silničního obchvatu obce Bludov na Šumpersku, která leží na hlavním tahu silnice I/44, který vede ze střední části Olomouckého kraje do turisticky atraktivních Jeseníků a dále do Polska. Obcí Bludov denně projíždí až 14 tisíc aut, což znamená značné zatížení pro obyvatele obce nejenom z hlediska bezpečnosti provozu, ale také z pohledu zhoršeného životního prostředí co do hlučnosti a prašnosti.

 

Obchvat Bludova, jehož cena činí cca 2,3 miliardy Kč bez DPH, realizuje Společnost Bludov, sdružení firem STRABAG a.s. a M - SILNICE a.s. Za M – SILNICE a.s. bude tuto prestižní zakázku provádět oblastní závod MORAVA, provoz Ostrava.

 

Součástí nové čtyřpruhové silnice v délce hlavní trasy cca 5,6 km bude 21 mostů, jejichž celková délka činí cca 1,2 kilometru. Trasa vede přes poměrně složité stavební území, musí dvakrát překlenout železnici, přemostit řeky Desnou a Moravu a také několik potoků. Nová silnice zahrnuje dále dvě mimoúrovňové křižovatky, součásti budou také 3 protihlukové stěny v souhrnné délce 700 metrů  a více než kilometr dlouhý dvoupruhý přivaděč. Při výstavbě násypů se bude muset navézt milion kubíků zeminy, 50 tisíc tun cementobetonové směsi, 75 tisíc tun asfaltobetonu a více než 6 tisíc tun ocelářské oceli a výztuže. Obchvat Bludova dokončí navazující stavba I/11 Postřelmov – Chromeč, která má začít příští rok. Obě stavby budou zprovozněny v roce 2024.

 

Technická data stavby:

 
Hlavní trasa:celková délka5 635 m
 kategorie21,5/100
 počet stavebních objektů130
 násypy                                   1 083 616 m3
 výkopy                                      39 140 m3
Mostní objektycelková délka1 219 m
v hlavní trase10 mostních objektů 
ostatní11 mostních objektů 
Mimoúrovňové křižovatky:MÚK Postřelmov 
 MÚK Šumperk-jih 

Protihlukové stěny:            3       (716 metrů)

 

Úpravy ost. komunikací:    5    (celková délka přeložek          2 583 m)

 

Přeložky a úpravy IS:          Vodohospodářské objekty:     21 stavebních objektů

                                                    Elektro objekty                              14 stavebních objektů