Upravit stránku
Investor:ŘSD ČR, správa Jihlava
Investiční náklad:58 mil. Kč 
Doba výstavby:07/2017 – 07/2018
Předmětem zakázky byla souvislá údržba komunikace v souvislém úseku délky 6,9 km mezi okružní křižovatkou ve Žďáře nad Sázavou a začátkem obce Ostrov nad Oslavou. Po odfrézování stávajícího asfaltového krytu v tl. 110 mm byly v neúnosných místech provedeny sanace formou dalšího frézování a následného provedení vrstvy ACP 16S mod tl. 60 mm. V místech neúnosného podkladu byla provedena recyklace za studena RS 0/45 CA tl. 200 mm. Následně byla v celé trase položena vrstva ACL 22S mod tl. 70 mm a SMA 11S tl. 40 mm. Kompletně byly vyměněna ocelová svodidla a provedeno nové vodorovné dopravní značení plastem. Úprava byla realizována po polovinách vozovky.
Po demolici původního mostu byl realizován nový most jako šikmý monolitický ŽB rám pro kategorii komunikace S 9,5/80.Obrubníky jsou tvořeny monolitickými římsami. Most je celkové šířky 11,0 m, délka 6,6 m, kolmá světlost 6,2 m. Založení mostu je na vrtaných mikropilotách. Na začátku a konci nového zpevnění koryta pod mostem v kynetě je proveden betonový práh.