Investor: ŘSD ČR, Správa Pardubice
Investiční náklad celkem: 368 mil. Kč
Podíl investičního nákladu: 152 mil. Kč
Doba výstavby: 03/2015 – 02/2018
Zkapacitnění komunikace I/37 v intravilánu města Pardubic od prostoru MÚK Palackého až ke křižovatce MÚK Závodiště a to rozšířením stávající dvoupruhové komunikace I/37 na komunikaci čtyřpruhovou, dělenou středním dělicím pásem. Dále byla rozšířena rampa MÚK Závodiště také na čtyřpruhové uspořádání vč. rozšíření obou stykových křižovatek, dolní křižovatka MÚK Závodiště byla upravena na velkou okružní křižovatku. Stavba dále řeší stezky pro cyklisty a pěší, 2 silniční mosty přes tratě SŽDC, prodloužení podchodů vč. ramp pro pěší, 4 opěrné zdi, přeložky inženýrských sítí a likvidaci kontaminačních a pyrotechnických zátěží. Objekty SO 202, SO 203 a SO 204 realizovala spol. M – SILNICE a.s.. Dvoupólový most SO 203 délky 43,8 m byl realizovaný po půlkách, kdy levý most byl nově budovaný na velkoprůměrových pilotách  s nosnou  konstrukcí z ocel. nosníků a spřaženou ŽB deskou nad elektrifikovanou tratí a po převedení provozu na něj byla provedena demolice nosné konstrukce stáv. mostu a výstavba pravého mostu se stejnou nosnou konstrukcí jako most levý.

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti