Upravit stránku
Investor:ŘSD ČR, správa Pardubice
Investiční náklad:353 mil. Kč 
Doba výstavby:03/2010 – 12/2016
Vybudováním přeložky silnice I/17 vzniklo řešení umožňující odlehčení tranzitní dopravy západní poloviny MKO a rovněž východní části města Chrudim. Přeložka silnice I/17 přinesla zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a snížila negativní účinky dopravy na životní prostředí. Přeložka převzala značnou část dopravního zatížení města Chrudim ve směru sever – jih a rovněž odvedla z města tranzitní dopravu. Plný efekt bude patrný po vybudování navazující stavby dalšího úseku přeložky silnice I/37 a to stavby I/37 křižovatka I/17 – Slatiňany.