Upravit stránku
Investor:Ředitelství silnic a dálnic ČR
Investiční náklad celkem:442 mil. Kč
Podíl investičního nákladu:221 mil. Kč
Doba výstavby:12/2019 – 12/2021

Ředitelství silnic a dálnic ve středu 18. 12. 2019 zahájilo stavbu „I/37 Chrudim – obchvat, úsek křiž. I/17 – Slatiňany“, který bude realizovat oblastní závod STŘED společnosti M – SILNICE ve sdružení M – SILNICE a EUROVIA.


Jde o pokračování již zprovozněné části, kterou oblastní závod STŘED ve sdružení realizoval v přechozích letech. Dobudování obchvatu významně odlehčí městům Chrudim a Slatiňany od tranzitní dopravy. Převážná část stavby, jejíž délka je 4,6 km bude realizována mimo obytnou zástavbu a stávající komunikace. Součástí stavby zahrnuje vybudování čtyř křižovatek, sedmi mostních objektů, protihlukové stěny a vyvolané přeložky inženýrských sítí. Současně s hlavní trasou budou vybudovány i přeložky silnic nižších tříd. Komunikace hlavní trasy kříží dvě vodoteče - Vlčnovský a Slatiňanský potok a železniční trať Pardubice–Havlíčkův Brod.


„Vybudování druhé části obchvatu významně odlehčí městům Chrudim a Slatiňany od tranzitní dopravy. Realizace stavby zajistí podstatné zlepšení životního prostředí díky snížení hluku a emisí výfukových plynů. Zároveň dojde ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a omezí se možnost střetu automobilů s chodci. Stavba by měla být zprovozněna za dva roky“, představil nově zahajovanou stavbu generální ředitel ŘSD Radek Mátl, který se zahájení stavby obchvatu účastnil. Dokončený obchvat spolu s již zprovozněným úsekem navíc umožní i rychlejší a kvalitnější napojení jižní části Pardubického kraje na dálnici D11.

 

Technická data stavby:

 
Hlavní trasa:celková délka4 563 m
 kategorieS 11,5/80
 počet stavebních objektů47
 násypy                                   211 307 m3
 výkopy                                      99 498 m3
Mostní objekty7 mostních objektůcelková délka       207 m
Mimoúrovňové křižovatkyMÚK Slatiňany 

Protihlukové stěny:              3       (626 metrů)

 

Úpravy ost. komunikací:    4    (celková délka přeložek          1 429 m)

 

Přeložky a úpravy IS:         Vodohospodářské objekty       8 stavebních objektů

                                                    Elektro objekty                              5 stavebních objektů

                                                    Objekty plynovodů                      4 stavební objekty

                                                          Objekty sdělovací                        8 stavebních objektů