Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Investiční náklad celkem: 442 mil. Kč
Podíl investičního nákladu: 221 mil. Kč
Doba výstavby: 12/2019 – 12/2021

Ředitelství silnic a dálnic ve středu 18. 12. 2019 zahájilo stavbu „I/37 Chrudim – obchvat, úsek křiž. I/17 – Slatiňany“, který bude realizovat oblastní závod STŘED společnosti M – SILNICE ve sdružení M – SILNICE a EUROVIA.


Jde o pokračování již zprovozněné části, kterou oblastní závod STŘED ve sdružení realizoval v přechozích letech. Dobudování obchvatu významně odlehčí městům Chrudim a Slatiňany od tranzitní dopravy. Převážná část stavby, jejíž délka je 4,6 km bude realizována mimo obytnou zástavbu a stávající komunikace. Součástí stavby zahrnuje vybudování čtyř křižovatek, sedmi mostních objektů, protihlukové stěny a vyvolané přeložky inženýrských sítí. Současně s hlavní trasou budou vybudovány i přeložky silnic nižších tříd. Komunikace hlavní trasy kříží dvě vodoteče - Vlčnovský a Slatiňanský potok a železniční trať Pardubice–Havlíčkův Brod.


Vybudování druhé části obchvatu významně odlehčí městům Chrudim a Slatiňany od tranzitní dopravy. Realizace stavby zajistila podstatné zlepšení životního prostředí díky snížení hluku a emisí výfukových plynů. Zároveň došlo ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Dokončený obchvat spolu s již zprovozněným úsekem navíc umožní i rychlejší a kvalitnější napojení jižní části Pardubického kraje na dálnici D11. K uvedení do provozu došlo 20.12.2021.

 

Technická data stavby:

 
Hlavní trasa: celková délka 4 563 m
  kategorie S 11,5/80
  počet stavebních objektů 47
  násypy                                   211 307 m3
  výkopy                                      99 498 m3
Mostní objekty 7 mostních objektů celková délka       207 m
Mimoúrovňové křižovatky MÚK Slatiňany  

Protihlukové stěny:              3       (626 metrů)

 

Úpravy ost. komunikací:    4    (celková délka přeložek          1 429 m)

 

Přeložky a úpravy IS:         Vodohospodářské objekty       8 stavebních objektů

                                                    Elektro objekty                              5 stavebních objektů

                                                    Objekty plynovodů                      4 stavební objekty

                                                          Objekty sdělovací                        8 stavebních objektů

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti