Upravit stránku
Investor:Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Hradec Králové
Investiční náklad celkem:236 mil. Kč
Podíl investičního nákladu:118 mil. Kč
Doba výstavby:04/2019 – 10/2020

V rámci modernizace mostní estakády byla kompletně odstraněna původní konstrukce mostu a na jeho místě je budován nový 15polový mostní objekt tvořený dodatečně předpjatými prefabrikovanými nosníky s osovým rozpětím vnitřních polí 30 m převádějící silnici I/35 přes pozemní komunikace (silnici III/3267, ulici Janákovu a účelovou cestu), železniční trať a Chvalinský potok. Celková délka mostu bude činit 460 m. Spodní stavbu tvoří, mimo dvě krajní masivní železobetonové opěry, 28 železobetonových pilířů tvaru pravidelného osmiúhelníku.                   

Technická data:

Stavební objekty:SO 001 – Demolice mostu ev. č.35-069 
 SO 020 – Příprava území 
 SO 101 – Úprava silnice I/35 
 SO 180 – Přechodné dopravní značení na I/35 
 SO 182 – Přechodné dopravní značení na III/3267, III/32524 a MK 
 SO 186 – Obnova silnic III/3267, III/32524 a MK 
 SO 190.1 – Svislé a vodorovné dopravní značení 
 SO 201 – Most ev.č.35-069 
 SO 671 – Obnova železničního přejezdu P5403 
Zemní práce:Frézování živičného podkladu tl. 50 mm178 m3
 Odkopávky a vykopávky780 m3
Podkladní vrstvy:Podklad ze štěrkodrti ŠD89 m3
Asfaltové směsi:ACL 16 tl. 50 mm258 m3
 ACL 22 modifik. tl. 40 resp. 80 mm217 m3
 SMA 11+ tl. 40 mm217 m3
Další údaje:Osazení betonových obrub529 m
 Dodávka a montáž ocelového svodidla924 m
 Dodávka a montáž ocelového zábradlí462 m