Upravit stránku
Investor:ŘSD ČR, správa České Budějovice
Investiční náklad:186 mil. Kč 
Doba výstavby:03/2017 – 09/2018
Trasa začíná v místě napojení k silnici III/13911 okružní křižovatkou Zvolenská a končí napojením na stávající silnici I/4 okružní křižovatkou Písecká. Trasa vede takřka v celé své délce (1 540 m) s ohledem na hluk a možnost budoucího přemostění přibližně 2,0 – 2,5 m pod úrovní okolního terénu a je doplněna 6 protihlukovými stěnami o celkové délce 1 791 m a výšce 2,0 až 5,0 m. Dále došlo k vybudování předpjaté železobetonové monolitické lávky pro pěší a cyklisty o celkové délce 55 m. Součástí stavby byla také úprava přilehlých ulic, realizace chodníků, přeložek inženýrských sítí (úprava vodovodů, plynovodu, VO, elektro a sdělovacích rozvodů atd.). Ke slavnostnímu uvedení do provozu nově vybudované silnice I/22 došlo dne 27. 09. 2018.