Investor: ŘSD ČR, správa České Budějovice
Investiční náklad: 186 mil. Kč 
Doba výstavby: 03/2017 – 09/2018

Trasa začíná v místě napojení k silnici III/13911 okružní křižovatkou Zvolenská a končí napojením na stávající silnici I/4 okružní křižovatkou Písecká. Trasa vede takřka v celé své délce (1 540 m) s ohledem na hluk a možnost budoucího přemostění přibližně 2,0 – 2,5 m pod úrovní okolního terénu a je doplněna 6 protihlukovými stěnami o celkové délce 1 791 m a výšce 2,0 až 5,0 m. Dále došlo k vybudování předpjaté železobetonové monolitické lávky pro pěší a cyklisty o celkové délce 55 m. Součástí stavby byla také úprava přilehlých ulic, realizace chodníků, přeložek inženýrských sítí (úprava vodovodů, plynovodu, VO, elektro a sdělovacích rozvodů atd.). Ke slavnostnímu uvedení do provozu nově vybudované silnice I/22 došlo dne 27. 09. 2018.

Čestné uznání za stavbu „I/22 Strakonice“ získal oblastní závod JIH společnosti M – SILNICE a.s. v soutěži PRESTA – prestižní stavba jižních Čech, kdy stavebníkem bylo ŘSD ČR a město Strakonice. Ocenění stavba obdržela za „příkladné kvalitní projektové řešení přeložky silnice I. třídy včetně napojení a křížení stávajících komunikací v dopravním skeletu města. Využitím nejnovějších poznatků bylo při minimálním omezení intenzivní tranzitní i vnitroměstské dopravy dosaženo zvýšené bezpečnosti silničního provozu a ochrany okolí před účinky stavby. Město touto stavbou získalo možnost rozvoje centra města, které je nyní zbaveno tranzitní a těžké nákladní dopravy“.

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti