Upravit stránku
Investor:ŘSD ČR, Závod Praha
Investiční náklad:15 mil. Kč 
Doba výstavby:10/2015 – 11/2016
Rekonstrukce mostu ev. č. 2-002, včetně silnice I/2 v oblasti mostu v celkové délce cca 62,5 m. Směrové vedení nebylo měněno. V rámci opravy mostu došlo k sanaci spodní stavby a stávajícího zdiva. Klenba a čelní zdi byly z rubu zesíleny železobetonovou konstrukcí, stěny této konstrukce jsou ukončeny nad úrovní vozovky a slouží jako svodidlo. Jejich líc je vytvarován do tvaru New Jersey. Železobetonová skořepina je ke stávající konstrukci spřažena pomocí trnů vlepených do vrtů ve spárách zdiva. Stavba byla prováděna za úplné uzavírky a provoz vedl po provizorní komunikaci a mostním provizoriu, jejichž výstavba byla součástí stavebních prací.