Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Investiční náklad: 262 mil. Kč
Doba výstavby: 09/2020 – 10/2022

Zakázku v hodnotě cca 262 mil. Kč bez DPH spolufinancovanou v rámci Operačního programu Doprava 2014-2020 z Evropského fondu pro regionální rozvoj realizoval oblastní závod JIH. Hlavní trasa obchvatu je dlouhá 3,6 km, stavba zahrnuje 37 stavebních objektů, jejichž součástí jsou mj. tři mosty, dva kilometry odvodnění, protihlukové stěny.

 

Na základní kámen poklepal mj. místopředseda vlády ČR, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy pan Karel Havlíček, který uvedl: „Je to velmi významná, nikoliv jenom regionální stavba. Spojuje Tábor, Pelhřimov, případně Humpolec a nájezd na dálnici D1. Čas od času, když se z dálnice odklání provoz, se velmi často svádí pro kamiony z Humpolce na Chýnov. Silnice je extrémně vytížená. Městečko Chýnov je klikaté, pro kamiony je to komplikované, a o to je to nebezpečnější pro místní obyvatele. To, že se na to čekalo 25 let, je prostě špatné."

 

V pondělí 3. května 2021 Ředitelství silnic a dálnic oficiálně znovu zahájilo práce na obchvatu Chýnova na silnici I/19 spojující Tábor s Pelhřimovem. Stavba byla zastavena v únoru 2021, kvůli letitému řešení stížností na vedení trasy vypršela platnost územního rozhodnutí, na které poukázala majitelka pozemků sousedících se stavbou a Krajský soud v Ostravě zrušil stavební povolení. Nakonec se podařilo s majitelkou dospět k dohodě a práce na obchvatu se mohou opět rozběhnout.

„Věřím, že další komplikace už nenastanou. Máme všechna potřebná povolení a snad se nám podaří i přes skluz dodržet termín dokončení a příští rok na podzim se řidiči svezou po nové silnici,“ prohlásil v Chýnově ředitel ŘSD Radek Mátl. O obchvat město usiluje už desítky let. Podle měření z loňského června projelo Chýnovem téměř 15 tisíc aut, z toho zhruba 2500 kamionů. Práce na stavbě v Chýnově v hodnotě 262 mil. Kč bez DPH začal oblastní závod JIH koncem září 2020. Byl vybudován kompletní realizační tým a navzdory počasí byla na celé délce trasy dokončena skrývka ornice. Hlavní trasa je navržena jako dvoupruhová směrově nerozdělená v kategorii S 11,5/80 s povrchem ze směsí stmelených asfaltovým pojivem v množství cca 32 tis. tun. Zcela zásadní jsou pro projekt zemní práce, kdy bylo provedeno přibližně 350 tis. m3 zemních prací, tj. násypů a výkopů, a z inženýrských objektů stojí za zmínku také dva podchody pro pěší. Jak tomu u takto velkých projektů bývá, součástí je také nespočet úprav inženýrských sítí, např. středotlakého a vysokotlakého plynovodu, zajištění správného odvodnění stavby a přilehlých ploch formou vybudování kanalizace, úpravy vodotečí a meliorací. Dále bylo nutné zajistit přeložení a vybudování vodovodu a přeložení kabelů nízkého napětí. Na části stavby byla realizována protihluková opatření pro ochranu obyvatel města. Na závěr pak dojde k vybudování oplocení a vegetačním úpravám a revitalizacím některých ploch.

Ke zprovoznění stavby došlo 10.10.2022.

Technická data stavby:

Hlavní trasa: celková délka 3 550 m
  kategorie S 11,5/80
  počet stavebních objektů 37
  násypy                                   147 000 m3
  výkopy                                      127 000 m3
Mostní objekty 2 podchody pro pěší 9 m
Protihlukové stěny 2 objekty PHS 1 354 m
Úpravy ostatních komunikací 3 stavební objekty 1 492 m
Mimoúrovňové křižovatky -  
Přeložky a úpravy inž. sítí 8 vodohospodářských objektů  
  8 elektro objektů  
  4 trubní vedení  

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti