Upravit stránku
Investor:Ředitelství silnic a dálnic ČR, oblastní správa Liberec
Investiční náklad:324 mil. Kč 
Doba výstavby:03/2016 – 12/2018

Přeložka silnice I/14 slouží jako severní propojení měst Liberce a Jablonce n/N. Nová trasa o celkové délce 2 646 m má výrazně lepší směrové a výškové parametry ve srovnání s původní silnicí III/29024. V začátku úseku trasa navazuje na již dokončenou stavbu (v 07/2008) „Přeložky silnice I/14 Liberec - Kunratická - 3. etapa“ v oblasti sídliště Kunratická. Stavba končí v ulici Československé armády v Jablonci n/N, na hranici stavby „Jablonec n/N-Rýnovice, silnice III/29024, okružní křižovatka ul. Belgické a Čs. armády“. Se stávající silniční sítí je trasa silnice I/14 spojena třemi úrovňovými křižovatkami.