Upravit stránku
Investor:ŘSD ČR, správa Hradec Králové
Investiční náklad:41 mil. Kč 
Doba výstavby:07/2017 – 12/2017

Předmětem opravy byl dlouhodobě nevyhovující dopravně - technický stav silnice I/35 v úseku od konce obce Podůlší až po křížení se silnicí II/502 u Jičína (okružní křižovatka). Silnice je zatěžována většinou tranzitní dopravy směrem na Turnov, kde je třída dopravního zatížení II. Stavba byla rozdělena na 5 samostatných úseků. Na dvou úsecích došlo k odstranění kompletní skladby konstrukce vozovky a na dalších proběhlo frézování formou reprofilace. Součástí stavby byla i rekonstrukce dvou propustků a okružní křižovatky u Jičína, čištění příkopů, obnova krajnic, výměna svislého a vodorovného dopravního značení, směrových sloupků a svodidel.