Upravit stránku
Investor:Město Moravská Třebová
Investiční náklad:22 mil. Kč 
Doba výstavby:06/2018 – 10/2018

Nové komunikace a zpevněné plochy tvořící hlavní část dopravního terminálu zahrnují provedení páteřní komunikace s dalšími dvěma autobusovými zastávkami a kruhovým objezdem (točnou). Na tyto komunikace navazují plochy parkovišť a chodníky pro pěší. Parkovací věž na kola je stavba složená ze železobetonové spodní stavby doplněné o výrobek plnící funkci stavby. Nosný rám je ve tvaru pravidelného dvanáctistěnu a má několik úložných úrovní dle požadované kapacity uložených kol. Půdorys má vnější průměr 8,5 m, výška je stanovena na max. 11,2 m nad upraveným terénem. Součástí stavby byly také sadové úpravy, doplnění mobiliáře a přípojky/přeložky inženýrských sítí.