Upravit stránku

DOPRAVNÍ STAVBY

Společnost M – SILNICE a.s. navazuje na dlouholetou tradici a zkušenost ve výstavbě komunikací a zpevněných ploch, která byla zahájena již v 50. letech 20. století.

Do předmětu činnosti patří komplexní výstavba, rekonstrukce i opravy pozemních komunikací od dálnic a silnic v intravilánu i extravilanu přes polní a lesní cesty, zpevněné plochy jako jsou parkoviště, nebo manipulační plochy logistických a průmyslových zařízení až po komunikace pro cyklisty, pěší a sportoviště. Dále provádí dodávku a pokládku asfaltových směsí, provádění zemních prací a výstavbu a rekonstrukce vodohospodářských staveb.

Společnost M – SILNICE a.s. zajišťuje silniční výstavbu v prostřednictvím oblastních závodů SEVER, STŘED, JIH a MORAVA v České republice, organizační složky POLSKO v Polsku a dceřiné společnosti M – SILNICE SK s.r.o. na Slovensku.