Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Investiční náklad celkem: 1 829 mil. Kč
Podíl investičního nákladu: 896 mil. Kč
Doba výstavby: 11/2023 – 2026

Novostavba úseku dálnice D35 Vysoké Mýto - Džbánov (5,950 km) v kategorii D 26/130. Mimoúrovňové křížení bylo navrženo MÚK Vysoké Mýto a MÚK Džbánov. Na stavbě jsou navrženy přeložky silnic nižších tříd a nadjezdy, které převádějí polní cestu, místní komunikaci a přivaděč III/35119 přes hlavní trasu. Součástí stavby jsou i úpravy silnic v rozsahu nezbytném pro napojení na nové mostní objekty. Stavba zahrnuje i přeložky inženýrských sítí, odvodnění, zabezpečovací a ochranná opatření a vegetační úpravy.

 

Zhotovitel stavby je konsorcium společností: EUROVIA CS, M - SILNICE a Stavby mostů.

Společnost M - SILNICE na této stavbě realizuje úsek v délce 2,53 km. Na výstavbě úseku D35 Vysoké Mýto – Džbánov se budou podílet oblastní závod STŘED a MORAVA, realizační dokumentaci stavby bude zajišťovat ve sdružení M – PROJEKCE s.r.o.

Ke slavnostnímu zahájení stavby došlo 16. 11. 2023.

 

 

Technická data stavby:

 
Hlavní trasa: celková délka 10 450 m
  kategorie 26/130
  počet stavebních objektů 101
Mostní objekty    
v hlavní trase 10 mostních objektů  
ostatní 1 mostní objekt  
Mimoúrovňové křižovatky: 2 MÚK Vysoké Mýto, MÚK Džbánov  
Úrovňové křižovatky: 6 stavebních objektů  
Protihlukové stěny: 9 stavebních objektů 3 290 m
Úpravy ostatních komunikací:    
Silnice II. třídy: 1 stavební objekt 510 m
Silnice III. třídy: 4 stavební objekty 2 218 m
účelové komunikace: 11 stavební objektů  
polní a lesní cesty: 3 stavební objekty 744 m
Přeložky a úpravy IS:    
vodohospodářské objekty: 14 stavebních objektů  
elektro a sdělovací objekty: 23 stavebních objektů  
objekty plynovodů: 8 stavebních objektů  

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti