Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Investiční náklad celkem: 838 mil. Kč
Podíl investičního nákladu: 419 mil. Kč
Doba výstavby: 02/2024 – 02/2027

Stavba dálnice D35 v úseku Křelov–Slavonín 2. etapa tvoří část západní tangenty obchvatu města Olomouc. Propojuje stávající čtyřpruhovou silnici D35 Mohelnice –Olomouc se zrealizovanou stavbou 3508.1 Křelov–Slavonín 1. etapa. Celý tah D35 (úsek Mohelnice – Lipník nad Bečvou) je v řešeném úseku zprůjezdněn přes tzv. „Severní spoj“. Stavba tedy spojuje dva dokončené úseky dálnice D35 u  obce Křelov v délce 3166 m.

Společnost M – SILNICE a.s. se na stavbě podílí v rozsahu 50 % z celkového objemu, přičemž realizuje 11 stavebních objektů, z toho se na 83 objektech podílí společně s vedoucím členem Sdružení. Předmětem prací bude příprava území, vybudování přístupů ke stávajícím pozemkům, úprava meliorací, výstavba vodovodních objektů a kanalizace, přeložky silnice a inženýrských sítí, vybudování mostních objektů a samotná realizace hlavní trasy a MUK Křelov.
Jako stěžejní objekty stavby jsou vnímány hlavní trasa spolu s navazujícím MUK Křelov o celkové délce 4.313 m. Neúnosné podloží bude stabilizováno roznášecím polštářem z lomového kamene a drceného kameniva o celkové kubatuře 41.300 m3. Dále v rámci objektů řady 100 bude do násypového tělesa zabudováno přibližně 312.000 m3 násypového materiálu a následně bude položeno celkem 315.000 m2 AHV.

K zahájení stavby došlo 26. 02. 2024.

 

 

Technická data stavby:

 
Hlavní trasa: celková délka 3 166 m
  kategorie 22,5/120
  počet stavebních objektů 94
Mostní objekty    
v hlavní trase 4 mostní objekty  
Mimoúrovňové křižovatky: 1 MÚK Křelov  
Úrovňové křižovatky: 1 stavební objekt  
Protihlukové stěny: 1 stavební objekt 437 m
Úpravy ostatních komunikací:    
Silnice II. třídy: 2 stavební objekty 1 366 m
Silnice III. třídy: 1 stavební objekt 352 m
místní a účelové komunikace: 10 stavební objektů 1 933 m
Přeložky a úpravy IS:    
vodohospodářské objekty: 21 stavebních objektů  
elektro objekty: 15 stavebních objektů  
trubní vedení: 5 stavebních objektů  

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti