Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Investiční náklad celkem: 2 442 mil. Kč
Podíl investičního nákladu: 1 196 mil. Kč
Doba výstavby: 10/2023 – 2026

Novostavba úseku dálnice D35 Hořice - Sadová (10,450 km) v kategorii D 25,5/120. Mimoúrovňové křížení bylo navrženo se silnicí II/300 – MÚK Hořice. Do stavby jsou dále zahrnuty související přeložky komunikací. Odvodnění dálnice D35 je navrženo do kanalizace a odtud přes dešťové usazovací nádrže resp. retenční nádrž do recipientů. Pro ochranu obyvatel před hlukem jsou navrženy protihlukové stěny a vegetační pásy. Oboustranně je podél dálnice D35 (vyjma úseků s protihlukovými stěnami) navrženo oplocení z drátěného pletiva.

Zhotovitel stavby je konsorcium společností: EUROVIA CS, M - SILNICE a Stavby mostů.

Společnost M - SILNICE na této stavbě realizuje úsek v délce 3,6 km. Stavbu realizují OZ SEVER a OZ JIH.

Ke slavnostnímu zahájení stavby došlo 07. 11. 2023.

 

 

Technická data stavby:

 
Hlavní trasa: celková délka 10 450 m
  kategorie 25,5/120
  počet stavebních objektů 145
Mostní objekty    
v hlavní trase 12 mostních objektů  
ostatní 2 mostních objektů  
zásadní SO SO 204 estakáda Hořice  
Mimoúrovňové křižovatky: MÚK Hořice  
Úrovňové křižovatky: 5 stavebních objektů  
Protihlukové stěny: 6 stavebních objektů 4 933 m
Úpravy ostatních komunikací:    
Silnice II. třídy: 3 stavební objekty 2 440 m
Silnice III. třídy: 3 stavební objekty 1 375 m
polní cesty: 4 stavební objekty 1 463 m
Přeložky a úpravy IS:    
vodohospodářské objekty: 39 stavebních objektů  
elektro objekty: 7 stavebních objektů  
sdělovací objekty: 12 stavebních objektů  
objekty plynovodů: 6 stavebních objektů  

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti