Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Investiční náklad celkem: 5 286 mil. Kč
Podíl investičního nákladu: 997 mil. Kč
Doba výstavby: 05/2019 – 2024

Stavba navazuje na dokončenou stavbu „Dálnice D3 0309/III Borek–Úsilné“. Na konci stavby navazuje akce „Dálnice D3 0310/II Hodějovice–Třebonín“. Stavba dálnice měří 7197 m a je navržena v kategorii D 27,5/120. Stavba začíná v km 131,240 za MÚK Úsilné se silnicí I/34. Odtud trasa pokračuje po náspu v  levostranném oblouku. V km 131,528 je navržen dálniční most přes cestu pro nemotorová vozidla. Přerušená polní cesta v km 131,5–131,9 bude přeložena vpravo podél dálnice, kterou podchází v km 131,960. Dálnice dále vede po náspu v pravostranném oblouku. Vlevo bude vybudována protihluková stěna. V km 132,100 je navržen most přes potok Čertík. Dálnice pokračuje po východním okraji Českých Budějovic kolem průmyslové oblasti. Trasa prochází mezi Českými Budějovicemi a Vrátem, východně od čerpací stanice D3 podchází silnici II/634, která bude upravena. Je zde navržen mostní objekt šířky 99,5 m, po kterém je převedena silnice II/634 a 2 chodníky, na části je vybudována okružní křižovatka, zbytek bude zatravněn. Trasa pokračuje v  přímé k  šikmému mostu přes Vrátecký potok v km 133,495. Následně pokračuje po náspu v pravostranném oblouku mezi Hlinskem a  Vrátem. Vpravo bude vybudována protihluková stěna. Východně od Hlinska trasa v km 133,839 kříží silnice III/0341, která bude přeložena. Nově bude přímé spojení Hlinska s obcí Dubičné po silnici III/0341 zachováno. Trasa klesá v zářezu k tunelu Pohůrka. Dálniční křižovatka Hlinsko v km 134,410 s přeložkou silnice III/0341 včetně mostních objektů nebude realizována. V km 135,097–136,096 je navržen hloubený tunel Pohůrka. Délka tunelu je 999,5 m a je navržen v kategorii T 11,75/100.

Za tunelem Pohůrka je v km 136,4 navržena MÚK Pohůrka s  přeložkou silnice II/157. Tvar křižovatky je prstencovitý. Křižovatka bude sloužit pro napojení jihovýchodní části Českých Budějovic. Větve křižovatky byly oddáleny tak, aby nebylo nutné navrhovat opěrné zdi. Okružní pás je přes dálnici převeden dvěma nadjezdy. Trasa dálnice je v okolí křižovatky navržena v zářezu. Dálnice vede po náspu v levostranném oblouku západně po okraji odkaliště. V  km 137,010 přechází mostem Hodějovický potok a účelovou komunikaci odkaliště. V dalším úseku je stavba vedena v zářezu a v pravostranném oblouku východně kolem Nových Hodějovic. Po obou stranách dálnice jsou připravovány protihlukové stěny. V km 139,400 přechází přes dálnici nadjezd ulice Ke Studánce. V km 138,144 je navrženo mimoúrovňové křížení se silnicí II/156. MÚK Hodějovice bude postavena ve 2. etapě. Nad dálnici je navržena okružní křižovatka, která kříží dálnici dvěma nadjezdy. Do křižovatky budou zapojeny přeložky silnic II/156, III/1561 a III/15523. Stavba končí za okružní křižovatkou Hodějovice pod budoucím železničním nadjezdem v  km 138,437, kde navazuje stavba „D3 0310/II Hodějovice–Třebonín“. Předpokládá se, že obě stavby budou zprovozněny současně.

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti