Upravit stránku
Investor:Ředitelství silnic a dálnic ČR
Investiční náklad celkem:3 389 mil. Kč
Podíl investičního nákladu:1 288 mil. Kč
Doba výstavby:03/2019 – 12/2021

Novostavba úseku dálnice D35 Opatovice – Časy (12,610 km) je navržena v kategorii R25,5/120. Mimoúrovňové křížení je navrženo se silnicí II/298 – MÚK Rokytno a se silnicí I/36 – MÚK Časy. Do stavby jsou dále zahrnuty související přeložky komunikací. Odvodnění dálnice D35 je navrženo do kanalizace a odtud přes dešťové usazovací nádrže resp. retenční nádrž do recipientů. Pro ochranu obyvatel před hlukem a podél PO Komárov jsou navrženy protihlukové stěny a vegetační pásy. Oboustranně je podél dálnice D35 (vyjma úseků s protihlukovými stěnami) navrženo oplocení z drátěného pletiva.

 

Technická data stavby:

 
Hlavní trasa:celková délka12 610 m
 kategorie25,5/120
 počet stavebních objektů259
 násypy                                   2 609 156 m3
 výkopy                                      996 281 m3
 plocha vozovek            245 211 m2
Mostní objektycelková délka2 091 m
v hlavní trase17 mostních objektů 
ostatní7 mostních objektů 
zásadní SOSO 202 Most přes biokoridor Estakáda 
prefabrikovaná NK5 mostních objektů 
železobetonová NK  19 mostních objektů vč. SO 202 
Mimoúrovňové křižovatky:MÚK Rokytno 
 MÚK Časy 
Okružní křižovatky:4 stavební objekty 
Protihlukové stěny:7 stavebních objektů4 515 m
Úpravy ostatních komunikací:celková délka přeložek26 664 m
Silnice I. třídy:3 stavební objekty1 685 m
Silnice II. třídy:1 stavební objekt979 m
Silnice III. třídy:5 stavebních objektů2 682 m
místní komunikace:3 stavební objekty467 m
polní cesty:5 stavebních objektů1 463 m
přístupy na pozemky:43 stavebních objektů19 425 m
Přeložky a úpravy IS:  
vodohospodářské objekty:61 stavebních objektů 
elektro objekty:21 stavebních objektů 
objekty plynovodů:10 stavebních objektů