Upravit stránku
Investor:Ředitelství silnic a dálnic ČR
Investiční náklad celkem:3 389 mil. Kč
Podíl investičního nákladu:1 288 mil. Kč
Doba výstavby:05/2019 –

Novostavba úseku dálnice D35 Opatovice – Časy (12,610 km) je navržena v kategorii R25,5/120. Mimoúrovňové křížení je navrženo se silnicí II/298 – MÚK Rokytno a se silnicí I/36 – MÚK Časy. Do stavby jsou dále zahrnuty související přeložky komunikací. Odvodnění dálnice D35 je navrženo do kanalizace a odtud přes dešťové usazovací nádrže resp. retenční nádrž do recipientů. Pro ochranu obyvatel před hlukem a podél PO Komárov jsou navrženy protihlukové stěny a vegetační pásy. Oboustranně je podél dálnice D35 (vyjma úseků s protihlukovými stěnami) navrženo oplocení z drátěného pletiva.

 

Technická data stavby:

 
Hlavní trasa:celková délka12 610 m
 kategorie25,5/120
 počet stavebních objektů259
 násypy                                   2 609 156 m3
 výkopy                                      996 281 m3
 plocha vozovek            245 211 m2
Mostní objektycelková délka2 091 m
v hlavní trase17 mostních objektů 
ostatní7 mostních objektů 
zásadní SOSO 202 Most přes biokoridor Estakáda 
prefabrikovaná NK5 mostních objektů 
železobetonová NK  19 mostních objektů vč. SO 202 
Mimoúrovňové křižovatky:MÚK Rokytno 
 MÚK Časy 

                                     

Okružní křižovatky:                celkem                                   4 stavební objekty

 

Protihlukové stěny:                celkem                                   7 stavebních objektů

Celková délka                         4 515 m

 

Úpravy ost. komunikací:       

 

celková délka přeložek          26 664 m

silnice I. třídy o celkové délce 1 685 m v rámci 3 stavebních objektů

silnice II. třídy o celkové délce 979 m v rámci 1 stavebního objektu

silnice III. třídy o celkové délce 2 682 m v rámci 5 stavebních objektů

místní komunikace v celkové délce 467 m v rámci 3 stavebních objektů

polní cesty o celkové délce 1 463 m v rámci 5 stavebních objektů

přístupy na pozemky o celkové délce 19 425 m v rámci 43 stavebních obj.

 

Přeložky a úpravy IS:        Vodohospodářské objekty     61 stavebních objektů

                                               Elektro objekty                       21 stavebních objektů

                                               Objekty plynovodů                 10 stavebních objektů