Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Investiční náklad celkem: 3 389 mil. Kč
Podíl investičního nákladu: 1 288 mil. Kč
Doba výstavby: 03/2019 – 12/2021

Novostavba úseku dálnice D35 Opatovice – Časy (12,610 km) v kategorii D 26,0/130 (dle nové ČSN). Mimoúrovňové křížení bylo navrženo se silnicí II/298 – MÚK Rokytno a se silnicí I/36 – MÚK Časy. Do stavby jsou dále zahrnuty související přeložky komunikací. Odvodnění dálnice D35 je navrženo do kanalizace a odtud přes dešťové usazovací nádrže resp. retenční nádrž do recipientů. Pro ochranu obyvatel před hlukem jsou navrženy protihlukové stěny a vegetační pásy. Oboustranně je podél dálnice D35 (vyjma úseků s protihlukovými stěnami) navrženo oplocení z drátěného pletiva.

Zhotovitel stavby bylo konsorcium společností: D35 Opatovice - Časy STRABAG, M - SILNICE a SMP CZ.

Společnost M - SILNICE se podílela na stavbě D35 v úseku Opatovice nad Labem - MÚK Rokytno (6,35 km), s výjimkou mostu SO 202 estakáda přes Labe a inundační území. Na realizaci zakázky se podílely také koncernové společnosti M - STROJÍRNY (portály a závory), M - PROJEKCE (realizační dokumentace stavby) a M.I.S. (laboratorní zkoušky).

Ke zprovoznění stavby došlo 15. 12. 2021, tedy o 3 měsíce dříve oproti původnímu termínu.

 

 

Technická data stavby:

 
Hlavní trasa: celková délka 12 610 m
  kategorie 25,5/120
  počet stavebních objektů 259
  násypy                                   2 609 156 m3
  výkopy                                      996 281 m3
  plocha vozovek             245 211 m2
Mostní objekty celková délka 2 091 m
v hlavní trase 17 mostních objektů  
ostatní 7 mostních objektů  
zásadní SO SO 202 Most přes biokoridor Estakáda  
prefabrikovaná NK 5 mostních objektů  
železobetonová NK   19 mostních objektů vč. SO 202  
Mimoúrovňové křižovatky: MÚK Rokytno  
  MÚK Časy  
Okružní křižovatky: 4 stavební objekty  
Protihlukové stěny: 7 stavebních objektů 4 515 m
Úpravy ostatních komunikací: celková délka přeložek 26 664 m
Silnice I. třídy: 3 stavební objekty 1 685 m
Silnice II. třídy: 1 stavební objekt 979 m
Silnice III. třídy: 5 stavebních objektů 2 682 m
místní komunikace: 3 stavební objekty 467 m
polní cesty: 5 stavebních objektů 1 463 m
přístupy na pozemky: 43 stavebních objektů 19 425 m
Přeložky a úpravy IS:    
vodohospodářské objekty: 61 stavebních objektů  
elektro objekty: 21 stavebních objektů  
objekty plynovodů: 10 stavebních objektů  

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti