Upravit stránku
Investor:ŘSD ČR, Oddělení oprav dálnic Morava
Investiční náklad:50 mil. Kč 
Doba výstavby:09/2016 – 11/2016
Provedení souvislé opravy levého jízdního pásu dálnice D2 od km 56,295 až po mostní závěr hlavního mostního objektu hraničního mostu D2-058.2 na slovenské straně km 60,556. 
Bylo provedeno odfrézování asfaltových vrstev a vybourání CB krytu, tyto konstrukční vrstvy byly nahrazeny novým asfaltovým souvrstvím, byly provedeny lokální sanace podloží, cementová stabilizace, oprava a prodloužení středního dělícího pásu, obnova vodorovného značení plastem a doplnění svislého dopravního značení.