Upravit stránku
Investor:ŘSD ČR, oddělení oprav dálnic Čechy
Investiční náklad:43 mil. Kč 
Doba výstavby:05/2017 – 7/2017
Výměna obrusné vrstvy vozovky levého jízdního pásu D11 (směr Praha) v úseku km 18,166 – 26,840. Obnovení nezpevněných krajnic, výměna svodidel vlevo v úseku km 23,7 – 27,0. Před uvedením do provozu došlo k osazení dopravních knoflíků, indukční smyčky automatického sčítače dopravy v km 21,1 a provedení VDZ v plastu. V místě prodlužovaného přejezdu SDP bylo nutné upravit kvůli kolizi stávající kabelová vedení a pod vozovkou SDP zřídit nový podélný prostup. Stavba byla provedena za plné uzavírky levého jízdního pásu.