Upravit stránku
Investor:ŘSD ČR, Správa Praha
Investiční náklad:117 mil. Kč 
Doba výstavby:07/2019 – 10/2019
Oprava asfaltového souvrství vozovky levého jízdního pásu dálnice D10 (směr Praha) v úseku km 3,620 až 7,670. Před samotnou rekonstrukcí došlo k vykácení dřevin. Následně během rekonstrukce byla provedena úprava krajnic, výměna a úprava krajních ocelových svodidel, oprava odvodnění a prodloužení odbočovacího pruhu při MÚK Radonice. Na závěr stavby došlo k obnově VDZ barvou a následně po tzv. zajetí bylo naneseno VDZ plastem. Součástí stavby bylo DIO a samotná stavba byla provedena po polovinách (vedení dopravy vždy 2+1+1).