Upravit stránku
Vlastní rekonstrukce se skládala z částečného odbourání pevného jezu a z výstavby nového jezu o dvou polích, oddělených středním pilířem a hrazených vakuovou hradicí konstrukcí. Obě jezová pole mají ve dně šířku 38,80 m a sklony svahů jezových křídel 1:2. Po dokončení rekonstrukce se zvýšila kapacita koryta v nadjezí na cca Q10=409 m3/s , oproti původním Q1=177,0 m3/s. Provoz jezu je vybaven automatikou zahrnující postupné sklápění jezu při nárůstu průtoků a jeho postupné vztyčování při jejich poklesu. Součástí stavby byla i zpevnění a stabilizace břehů pomocí kamenných zdí v podjezí a nadjezí.
Investor:Povodí Labe s.p.,Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Investiční náklad:65,38  mil. Kč
Doba výstavby:9/2008 – 11/2009